Quem se casou com Guo Zhongning?

Huang Shi(Wife of Guozhongning) se casou com Guo Zhongning .

Meng Shi(Wife of Guozhongningji) se casou com Guo Zhongning .

Guo Zhongning

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Huang Shi(Wife of Guozhongning)

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 

Guo Zhongning

 
Wedding Rings

Meng Shi(Wife of Guozhongningji)

Descrição a ser adicionada em breve.