Quem se casou com Wang Shi(wife Of Wuqizhao)?

Wu Qizhao se casou com Wang Shi(wife Of Wuqizhao) .

Wang Shi(wife Of Wuqizhao)

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Wu Qizhao

Descrição a ser adicionada em breve.