Quem se casou com Xu Shi(Wife of Chamaochang)?

Zha Maochang se casou com Xu Shi(Wife of Chamaochang) .

Xu Shi(Wife of Chamaochang)

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Zha Maochang

Descrição a ser adicionada em breve.