Quem se casou com Xu Shi(Wife of Fanxiyanji)?

Fan Xiyan se casou com Xu Shi(Wife of Fanxiyanji) .

Xu Shi(Wife of Fanxiyanji)

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Fan Xiyan

Descrição a ser adicionada em breve.