Quem se casou com Xu Shi(Wife of Yufengjie)?

Yu Fengjie se casou com Xu Shi(Wife of Yufengjie) .

Xu Shi(Wife of Yufengjie)

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Yu Fengjie

Descrição a ser adicionada em breve.