Quem se casou com Yu Shi(Wife of Wangxianzhi)?

Wang Xianzhi se casou com Yu Shi(Wife of Wangxianzhi) .

Yu Shi(Wife of Wangxianzhi)

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Wang Xianzhi

Descrição a ser adicionada em breve.