Quem se casou com Zhou Shi(wife Of Lixueshi)?

Li Xueshi se casou com Zhou Shi(wife Of Lixueshi) .

Zhou Shi(wife Of Lixueshi)

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Li Xueshi

Descrição a ser adicionada em breve.