Quem se casou com Zhu Run?

Li Shi(Wife of Zhurun) se casou com Zhu Run .

Zhu Run

Descrição a ser adicionada em breve.
 
 
Wedding Rings

Li Shi(Wife of Zhurun)

Descrição a ser adicionada em breve.